FACILITATOR AS

Transportbransjen har ofte lave marginer når det gjelder tradisjonell frakt av varer. Dette er en typisk bransje hvor det er viktig med gode interne rutiner og streng kostnadskontroll !

 

BAKGRUNN

Facilitators eier, Sven G. Rambech, er ingeniørutdannet med en Master of Management grad fra Handelshøyskolen BI.

Snart 20 års arbeidserfaring fra bedrifter som Svea Bank (tidl. Svea Finans), DNB Bank ASA og Lowell (tidl. Intrum Justitia), har gitt et unikt innblikk i den daglige kampen mange bedrifter opplever for å sikre likviditeten i bedriften sin.

Facilitator arbeider innen konsulent- og rådgivningsvirksomhet spesielt mot det norske SMB- segmentet, og vil være en sparringspartner for bedriftene i jakten på de beste likviditetsløsningene og administrative rutinene.