TJENESTER

ALTERNATIV 1

  • Kartlegging og sparring rundt bedriftens finansielle oppsett og rutiner, utfra bedriftens utgangspunkt og ytre forutsetninger. På bakgrunn av denne gjennomgangen, komme med konkrete forbedringstiltak
  • Innhenting av relevante finansieringstilbud med utgangspunkt i Facilitators uavhengighet – Facilitator har ingen økonomiske knytninger til leverandører. Tidsbesparende og betryggende for deg og din bedrift
  • Hjelpe deg i diskusjoner med tilbudsgiver med mål om å forbedre likviditeten og finne best løsning for bedriften din. Dette skal gi deg et større fokus på kjernevirksomheten og totalt sett gi bedriften din et større økonomisk handlingsrom

Ledetid i en produksjonsbedrift kan ofte være lang. Da er det desto viktigere med fokus på faktureringsrutiner, oppfølging og hvilken kredittid man må gi til kunden. Dette er egentlig selvfølgeligheter… men her «syndes» det mye, selv i større bedrifter

ALTERNATIV 2

Bedriften din har en finansiell løsning som virker å fungere perfekt…  Men, hvor bra er den egentlig… og betaler du riktig pris ?

Hvorfor ikke la Facilitator innhente 3 konkurrerende tilbud for deg og bedriften din…

Hva oppnår du ?

  • Du får konkurranseutsatt prisen på nåværende løsning
  • Du får en sjekk på om finansielle rammer er «riktige»
  • Du slipper å benytte verdifull tid – tid du istedenfor kan benytte på kjernevirksomheten din 
  • Du kan sette bort dialogen til en aktør som snakker samme språk som de finansielle aktørene

Vet du hvem som er dine største konkurrenter, utfra bransje, geografi, omsetning, resultater, bedriftsstørrelse og diverse andre parametre ? Dette er vital informasjon Facilitator kan hjelpe deg og bedriften din med !  Ta kontakt så kan du fortelle hva som er viktig for deg. Kanskje Facilitator også kan gi deg noe å tenke på – og hjelpe deg i jakten på kundene du virkelig ønsker ?


ALTERNATIV 3